Fastighetstjänster med fokus på Skydd, Säkerhet och Trygghet.

Marknad Fastighetsägare

Säkerhet och skydd för kontor, butik, industri, lager samt krav på säkerhetsklassificering.

Marknad Privatbostad

Produkter med fokus på Inbrottsskydd, solskydd samt färdiga Energy & Safe koncept.

Kontakta oss eller boka möte direkt...

Marknadens mest effektiva invändiga solskydd

Solfilmsrullgardinen skickar tillbaka över 80% av solvärmen ut genom rutan, vilket motsvarar nästan samma verkningsgrad som för utvändiga solskydd, trots att man kan se rakt igenom EnergyBlinds.

+83%

Av solenergin reflekteras tillbaka ut genom glaset.

>40%

Fönstrets U-Värde förbättras upp till 40%

99%

Blockerar upp till 99% av solens skadliga UV-strålar

>25%

Sänks kylkostnader med upp till 25%

Solfilmsrullgardinen skickar tillbaka över 80% av solvärmen ut genom rutan, vilket motsvarar nästan samma verkningsgrad som för utvändiga solskydd såsom markiser, trots att man kan se rakt igenom ENERGYBLINDS samt förbättring av fönstrets U-värde med upp till 44%.
Med reducerad solinstrålning minskar behovet av luftkonditionering samtidigt som nedrullade ENERGYBLINDS nattetid eller om vinterhalvåret håller värmen kvar i fastigheten – vilket leder till lägre uppvärmningskostnader.
Störande reflexer i datorskärmar från exempelvis sol, snö, vatten eller närliggande byggnader minimeras.
ENERGYBLINDS blockerar dessutom upp till 99% av solens skadliga UV-strålar vilket ger ett oslagbart skydd för dyrbara möbler, mattor och tavlor.

Kontakta oss eller boka möte direkt...

INBROTTSSÄKRA FÖNSTER - SOM ÄR SÄKRA PÅ RIKTIGT!

I praktiken finns inga inbrottssäkra fönster som är hundraprocentigt inbrottssäkra. Det finns inga lösningar som garanterat står emot ett inbrottsförsök där tjuven verkligen har obegränsat med tid, verktyg och resurser till sitt förfogande…

Vandalskydd

Vandalangrepp eller smash & grabb för butik och kontor

Inbrottsskydd

Det optimala inbrottsskyddet för privatbostäder

Personskydd

Risken för glassplitter in i lokalen minimeras för skydd av personer.

ADD ON

Det osynliga skyddsgallret för fönster och dörrar.

Däremot är skillnaden mellan olika fönster stor när det gäller hur svårt det är att bryta sig in. Det vi skyddar mot är inbrott med rimliga verktyg, där har RISE testat och certifierat våra fönster och glas i olika säkerhetsklasser.

På ett vanligt ”inbrottssäkert” fönster är det svårt att bryta upp fönsterbågen – men väldigt enkelt att krossa glaset och krypa in. Inom 10 minuter är både tjuven och värdesakerna borta – trots larm, kamera, väktare och polis. Detta händer inte med Hammerglass Security Windows som håller tjuven ute.

Spela videoklipp

Kontakta oss eller boka möte direkt...

Säkra
Glasräcken

Hammerglass kombination av transparens och säkerhet gör räckeslösningarna till ett attraktivt alternativ för terrasser, balkonger och trappor. Förutom att ett byte från gamla balkongfronter i plåt till Hammerglass ger en säkrare miljö, innebär bytet också ett rejält ansiktslyft för fastigheten. Hammerglass-skivorna levereras i klart eller opalt utförande men kan även beställas i andra färger vid större projekt. Hammerglass erbjuder splitter- och klätterfria lågviktlösningar som uppfyller barnsäkerhetskravet om inga öppningar större än 100 millimeter.

Visste
du detta
om Solen?

  • Solstrålar har en våglängd på ca 100-2500 nm (nanometer)

  • När strålarna träffar ett fönster ändras det till
    10 000-30 000 nm