010-405 92 95

Kund beställning

Viktigt kring kundbeställningen

Alla fält måste fyllas i  och överensstämma med verkliga uppgifter, då dessa kommer ligga till grund för avtal och fakturering.

DETALJER AV BESTÄLLNING

Här ska överenskommelsen med kund beskivas i detalj samt vilken/vilka tjänster/produkter denne vill beställa samt vill vilka överenskomna priser.

Har vi fått beställning med en kundunik offert som underlag, så ska denna antingen beskrivas här eller laddas upp i formuläret.