010-405 92 95

Kund Upload

På denna sida kan logotyper, bilder samt texter för hemsida laddas upp.

Godkända format är EPS, PNG, PDF, JPG, Txt eller Word

Max uppladdning är satt till 4MB på respektive uppladdnings del.

Viktigt kring kundbeställningen